Wekelijks fruit recht van bij de boer voor stadspersoneel

Sinds kort biedt stad Leuven aan haar personeel fruit recht van bij de boer aan. Met dit initiatief wil de stad een gezond tussendoortje aanbieden aan haar personeel en tegelijkertijd de korte keten-productie ondersteunen. Wekelijks levert Kort’om Leuven, het distributieplatform voor korte keten-producten, 210 kg appelen en 160 kg peren op zeven locaties van stad Leuven. In het kader van de Week van de Korte Keten namen schepenen David Dessers en Thomas Van Oppens de levering in ontvangst.

“Om een gezonde en duurzame snack voor onze medewerkers te voorzien, boden we in het verleden al enkele malen fruit aan. Dat aanbod verankeren we nu. We bieden elke week twee stukken hard fruit per werknemer aan. Doorgaans zijn dat appelen en peren. Enkel in de zomermaanden is er geen levering, omdat veel personeelsleden dan genieten van een welverdiende vakantie. Met dit initiatief willen we gezonde voeding op het werk promoten. Hoe beter we onze medewerkers verzorgen, des te beter zij kunnen zorgen voor Leuven en de Leuvenaars”, licht schepen van personeel Thomas Van Oppens het initiatief toe. “We kiezen voor hard fruit, omdat je hard fruit langer kan bewaren dan zachte fruitsoorten zoals bessen en aardbeien die erg fragiel zijn en een korte bewaartijd hebben.”

Fruit van bij ons

“We hebben bewust gekozen voor fruit uit de korte keten, waarbij we fruit afnemen van landbouwers uit de buurt en die landbouwers een eerlijke prijs voor hun product krijgen. We bieden vers, lokaal en kwalitatief fruit aan, zonder overbodige verpakking, tussenstappen en vervoerskilometers. Op die manier dragen we bij aan een zo kort mogelijke voedselketen en ondersteunen we boeren uit onze regio”, vertelt schepen van landbouw en consumptie David Dessers. “Met dit initiatief brengen we bovendien de Leuvense voedselstrategie in de praktijk en hopen we het stadspersoneel warm te maken om ook thuis te kiezen voor producten recht van bij de boer.”

“Met dit initiatief willen we gezonde voeding op het werk promoten en goed voor onze medewerkers zorgen. We bieden vers, lokaal en kwalitatief fruit aan, voor een zo kort mogelijke voedselketen. Zo ondersteunen we ook boeren uit onze regio.” – David Dessers & Thomas Van Oppens

Kort’om Leuven, de boerencoöperatie van korte keten-producenten, staat in voor de levering van het fruit bij de verschillende stadsdiensten. “De korte keten heeft enkel voordelen. Omdat we onze appels en peren zo dichtbij kunnen afzetten, is de versheid en kwaliteit beter, eet het stadspersoneel fruit dat van op 10 km afstand komt en weten ze wie hun appels en peren teelt”, vertelt Jan Van der Velpen, appelteler uit Bierbeek en coöperant bij Kort’om Leuven. “We zijn heel tevreden dat Leuven inzet op een lokale voedselstrategie en dit ook vertaalt in haar aankoopbeleid. Kort’om Leuven heeft de ambitie om nog meer lokale besturen te voorzien van fruit en andere lokale producten. Hopelijk is deze samenwerking een inspiratie voor andere lokale besturen in de buurt en zetten zij ook de stap om lokaal fruit aan te kopen voor hun personeel”, besluit Michael Moulaert, coördinator van Kort’om Leuven.

Week van de Korte Keten

Tijdens de Week van de Korte Keten van 14 tot 22 mei 2022 staat de korte keten in de kijker. Verschillende organisaties en producenten organiseren activiteiten waarbij ze lokale producten recht van bij de boer in de schijnwerpers plaatsen. Wie één van de activiteiten wilt bijwonen, vindt een overzicht op https://weekvandekorteketen.be/agenda/.

Ook stad Leuven maait minder in mei

Mee geïnspireerd door de jaarlijkse actie ‘Maai-mei-niet’, zal de stad op een aantal plaatsen in de stad het gras langer laten groeien. Dit doet ze om de biodiversiteit de bevorderen. “Wie deze maand weelderige bermen en hogere grasweides ziet, mag dus gerust zijn dat dit een bewuste keuze is”, zegt schepen van openbaar groen, Lalynn Wadera.

“Door de toenemende droogte en de klimaatopwarming hebben we meer groen in de stad nodig. De stad levert al heel wat actieve inspanningen op vlak van vergroening van de publieke ruimte. Zo planten we zo’n 10.000 bomen tegen het einde van de legislatuur, ontharden we speelplaatsen en moedigen we Leuvenaars aan om de stoeptegel voor hun deur te vervangen door een mooi geveltuintje”, vertelt schepen Wadera.

“Maar ook door niets te doen, helpen we de natuur een handje. Want door niet te maaien, en de natuur haar gang te laten gaan, geven we insecten meer kansen, maken we gras sterker bestand tegen hitte, en kunnen we het regenwater beter vasthouden tijdens periodes van droogte”, vult schepen van klimaat en duurzaamheid, David Dessers, aan.

“Ook door niets te doen, helpen we de natuur een handje. Zo geven we insecten meer kansen, maken we gras sterker bestand tegen hitte, en kunnen we het regenwater beter vasthouden tijdens periodes van droogte.” – David Dessers

De bloemetjes en de bijtjes

Onderzoek wijst uit dat een kort gemaaid gazon de levenscyclus van de natuur afremt. “Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel. Een aantal van hen is met uitsterven bedreigd. Dat is nadelig voor ons allemaal, want zonder bijen en vlinders geen bloemen en dus ook geen vruchten om van te eten. Bloemen laten groeien in grasweides is dus van levensbelang voor mens en natuur”, zegt schepen Wadera.

Daarnaast zijn hogere grassen ook voordelig voor het klimaat. Ze halen meer CO2 uit de lucht en zorgen ervoor dat het regenwater dat in de grond sijpelt beter vasthoudt. “In de zomer kan het in de stad al snel een paar graden warmer zijn dan op andere plaatsen. Dat zorgt ervoor dat water sneller verdampt. Door de grassen langer te laten groeien, houden we het water beter vast, wat op zijn beurt weer een verkoelend effect heeft”, aldus schepen Wadera.

Niet overal

Niet op alle plaatsen laat de stad het gras groeien. Op centrale zones in parken, waar mensen spelen, sporten en picknicken, blijft ze wel intensief maaien. Daarnaast moet het openbaar domein ook verkeersveilig blijven. Naast fietspaden en bij kruispunten blijft daarom een strook van een halve tot één meter kort. “Zo zorgen we voor een goeie zichtbaarheid en ontstaan er geen onveilige situaties”, zegt schepen Dessers.

ByeByeGrass

Twee jaar geleden tekende de stad het ByebyeGrass-charter. Daarmee engageert ze zich om het gras op verschillende plaatsen in de stad langer te laten groeien en meer bloemen te zaaien. Vorig jaar zaaide de stad de grootste bloemenweide van Leuven in het grasveld aan Hal 5.

“Ook Leuvenaars kunnen hun steentje bijdragen door het gras in hun tuin wat langer te laten groeien en bloemen te zaaien. Je zal versteld staan van de schoonheid die de wilde natuur te bieden heeft”, besluiten de schepenen. 

Europa selecteert Leuven als pioniersstad voor klimaat

Leuven is een van de honderd steden die de Europese Commissie uit vierhonderd steden koos voor de missie ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030’. Met deze missie ondersteunt Europa de gekozen steden met expertise en (financiële) middelen in hun traject naar klimaatneutraliteit tegen 2030. Samen met toonaangevende Europese steden is Leuven geselecteerd.

“Europa selecteert Leuven als pioniersstad voor klimaat” verder lezen

Tweede Vlaamse Ecozone succesvol uitgerold in Leuven

De tweede Ecozone in Vlaanderen (na Mechelen) is een feit. In de zomer van 2021 kondigden stad Leuven en bpost de uitrol van een Ecozone in de Leuvense binnenstad aan. In zo’n Ecozone worden pakjes, brieven en kranten uitstootvrij geleverd. Ondertussen draait de Ecozone er op volle toeren en zien stad Leuven en bpost een significante verandering van het consumentengedrag. Hiermee verstevigen bpost en Leuven hun positie in het landschap van duurzame stadslogistiek.

“Tweede Vlaamse Ecozone succesvol uitgerold in Leuven” verder lezen

Leuven kleurt oranje dankzij Warm Alarm

Vierdaags festival met inspirerende oplossingen

Warm Alarm trapt zijn tweede editie af van donderdag 21 april tot en met zondag 24 april 2022. Een inspirerend vierdaags festival met straffe voorstellingen, verrassende expo’s, wandelingen en workshops. Met een oranje lijn op twee meter hoogte maken cultuurcentrum 30CC, Leuven 2030 en talrijke Leuvense middenveld-, kunst- en cultuurorganisaties de stijgende zeespiegel op een symbolische manier zichtbaar. Ontdek het volledige programma op www.warmalarm.be.

“Leuven kleurt oranje dankzij Warm Alarm” verder lezen

Stad Leuven stelt mobiliteitsplan voor Kessel-Lo voor

Bij de start van de legislatuur kondigde het Leuvens stadsbestuur een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo aan. De inwoners van Kessel-Lo deden verschillende voorstellen om de mobiliteit in Kessel-Lo te verbeteren. Samen met een studiebureau ging stad Leuven hiermee aan de slag en stelde een mobiliteitsplan op. Met dit mobiliteitsplan wil de stad het leven en wonen in Kessel-Lo nog aangenamer maken en ervoor zorgen dat iedereen zich er veilig en vlot kan verplaatsen. Het plan bevat ingrepen voor voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en auto’s. Op een infomarkt op 26, 27 en 28 april legt de stad het plan voor aan de inwoners van Kessel-Lo.

“Stad Leuven stelt mobiliteitsplan voor Kessel-Lo voor” verder lezen

Werken aan de F24 in Bierbeek gaan van start

Vandaag beginnen in Bierbeek de werken aan de F24, de fietssnelweg tussen Leuven en Tienen. Ook de aansluiting met Leuven en Boutersem wordt daarbij aangelegd. In totaal komt er 4,5 kilometer ontbrekende nieuwe fietssnelweg. Dit zorgt ervoor dat men vanaf de jaarwisseling veilig, vlot en comfortabel kan fietsen tussen de grens Bierbeek-Boutersem en het station van Leuven.


Werken in twee zones

​De werken aan de fietssnelweg F24 lopen gelijktijdig in twee zones.

Overzichtskaart van de aanleg van de F24
Overzichtskaart van de aanleg van de F24

Aan de kant van Leuven sluiten de werken aan op het eerdere project in de Hoegaardsestraat dat bijna klaar is. Via de Herpendalstraat komt de fietssnelweg hier aan de zuidkant van de treinverbinding Leuven-Tienen te liggen. Naast het spoor komt er een nieuw fietspad tot de kruising met de drukke Bierbeekstraat in Bierbeek. Daar brengt een nieuwe fietsbrug de fietser veilig van de Eikeboomlaan naar de Rijsmortelstraat waar het momenteel al rustig fietsen naast het spoor is. ​

De tweede zone waar gewerkt wordt, begint ter hoogte van de Stationsstraat in Bierbeek. Daar komt de fietssnelweg weer aan de noordkant van het spoor te liggen. De Sint-Ermelindisstraat wordt verhard en wordt naast het spoor doorgetrokken tot aan de Boststraat in Boutersem. Een kleine afbuiging zorgt ervoor dat er een waardevol natuurgebied gespaard wordt. ​ ​
​​
​De nieuwe stukken fietssnelweg bestaan steeds uit asfalt van 4 meter breed met tweerichtingsverkeer voor fietsers, aangeduid door een middenmarkering. Daarnaast hebben alle nieuwe stukken vleermuisvriendelijke LEDverlichting die ’s nachts kan doven.


Alternatief voor de drukke Tiensesteenweg

“De F24 tussen Leuven en Tienen is één van onze prioritaire fietssnelwegen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Samen met Vlaanderen investeren we via het Fietsfonds 3.619.335,64 euro in dit project. En nog eens bijkomend 106.828,44 euro voor de verlichting. Maar er is meer. De provincie zal hier voor de allereerste keer zelf optreden als bouwheer in een groot fietssnelwegenproject. Zo willen we vaart zetten achter de aanleg van deze ontbrekende schakel in ons Vlaams-Brabantse fietssnelwegennetwerk en ook in deze regio de positie van de fiets als verkeersalternatief versterken.”

“De fietssnelweg Leuven-Tienen biedt onze inwoners een goed alternatief voor een verplaatsing naar werk of school met de auto, weg van de files“, zegt Cil Cuypers, schepen voor mobiliteit in Bierbeek. “De recreatieve fietsers kunnen er natuurlijk ook van genieten. Bierbeek trok jaren geleden dit dossier in gang en is bijzonder verheugd dat de eerste spade eindelijk in de grond wordt gestoken.” ​

Aansluiting met Leuven en Boutersem

​”In Leuven zijn de werken aan de Hoegaardsestraat bijna klaar”, zeggen David Dessers en Dirk Vansina, schepenen van de stad Leuven. “Samen met de heraangelegde Martelarenlaan, de fietstunnel onder de Tiensesteenweg en het fietspad in de spoorwegtalud vormt de Hoegaardsestraat een belangrijk onderdeel van de F24 op het grondgebied van Leuven. Met deze plannen zijn we opnieuw een stap dichter bij een betere ontsluiting van Leuven voor wie van Bierbeek en Boutersem komt. Zodra de F24 af is, zal het een stuk veiliger en aangenamer zijn voor fietsers tussen Tienen en Leuven.”


​​Zodra de F24 af is, zal het een stuk veiliger en aangenamer zijn voor fietsers tussen Tienen en Leuven.” – David Dessers


​Aan de andere kant van Bierbeek wordt er een aansluiting gemaakt tot net over de grens met Boutersem. ​
​”Ook veel van onze inwoners zijn voor studies of werk gericht op Leuven”, zegt burgemeester Chris Vervliet. “Deze fietssnelweg is vanuit mobiliteitsstandpunt dan ook bijzonder waardevol voor onze gemeente. Bijkomende troef zijn ook de aantakkingen die vanuit Leuven verder mogelijk zijn, bijvoorbeeld naar Brussel of Mechelen. We zijn dan ook blij dat Boutersem op deze wijze deel wordt van een fietssnelwegennetwerk.”


Verdere traject naar Tienen in onderzoek

​Een studie naar het verdere verloop van de fietssnelweg via Boutersem naar Tienen werd opgedeeld in 4 grote delen. ​
​De studie naar het eerste deel tussen de Boststraat en het station van Vertrijk zit in een eindfase en zal binnenkort resulteren in de eerste ontwerpplannen. ​
​In de studie naar de drie volgende delen zijn er enkele obstakels die bijkomend onderzoek vragen. ​
​De wenslijn van het traject volgt namelijk zoveel mogelijk de treinverbinding Leuven-Tienen, maar komt daarbij door zowel een waardevol natuurgebied als een industrieterrein waar niet genoeg ruimte voor de fietssnelweg kan worden ingepast. De partners onderzoeken hier momenteel nog verschillende scenario’s alvorens hier een beslissing in te nemen.

​​​​
Einde van de werken voorzien in december

​​​De werken begonnen op 19 april en duren ongeveer 100 werkdagen. Het einde van de werken is voorlopig voorzien in december van dit jaar. ​
​Tijdens de werken is er hinder in de Rijsmortelstraat, die afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, de Bierbeekstraat, waar er tijdelijke onderbrekingen zullen zijn, en de Herpendalstraat, die afgesloten wordt vanaf augustus. ​
​​
​​
​Meer info over de werken, hinder en omleidingen vindt men op www.fietssnelwegen.be/werkenF24

Stad Leuven integreert circulaire principes in bouwprojecten

De stad formaliseert haar engagement om volop in te zetten op ‘circulair bouwen’ in een actieplan. Daarin staat onder meer dat ze voortaan in de eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten circulaire principes zal integreren. Dat betekent bouwen en verbouwen met zoveel mogelijk herbruikbare bouwmaterialen. De stad zal waar mogelijk kiezen voor het hergebruik van materialen en versterkt de rol van de Materialenbank. Bij overheidsopdrachten zal ze ook extra criteria in die zin toevoegen in de bestekken. Daarmee komt ze alweer een stap dichter bij de ambitie van klimaatneutrale stad in 2050.

“Stad Leuven integreert circulaire principes in bouwprojecten” verder lezen

Gezocht: kandidaten voor stadslandbouwprojecten

De voorbije twee jaar doken er op verschillende landbouwgronden van de stad en het OCMW van Leuven stadslandbouwprojecten op waar er onder meer groenten, fruit en kruiden voor de lokale horeca geteeld worden. Vanwege het succes stelt het OCMW van Leuven opnieuw twaalf gronden ter beschikking. De Leuvense Voeding- en Landbouwadviesraad (VLAR) gaat nu op zoek naar individuen of organisaties die op deze percelen een vernieuwend landbouwproject uitrollen. Projecten die duurzaam, economisch haalbaar en vernieuwend zijn, en een meerwaarde betekenen voor de lokale gemeenschap, komen in aanmerking.

“Gezocht: kandidaten voor stadslandbouwprojecten” verder lezen

Leuven helpt tien circulaire ondernemers bij opstart van hun zaak

In samenwerking met partner werecircle biedt stad Leuven tien ondernemers (in spé) een uniek traject op maat aan om hun circulaire onderneming op te starten of uit te bouwen. Ondernemen zonder afval te genereren en het maximaal hergebruik van grondstoffen en producten staan centraal bij deze vorm van ondernemen. De stad richtte eerder al een speciaal loket op in maakleerplek waar mensen met ambities in circulair ondernemen terechtkunnen met al hun vragen. Dit initiatief kadert in de strategie om van Leuven een circulaire stad te maken.

“Leuven helpt tien circulaire ondernemers bij opstart van hun zaak” verder lezen